Intervisie bijeenkomst Coach4You 15 juni

Coaches krijgen ondersteuning van het lokale Coach4You team.

Eenmaal in de zes weken verwachten we, dat de coach deelneemt aan intervisiebijeenkomsten. Voorafgaand aan deze bijeenkomst krijgt de coach een voortgangsformulier. Hier kun je aangeven wat je in wilt brengen en hoe het gaat in het contact met de leerling, ouders en de mentor.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten maken we gebruik van de ervaringen van de collega-coaches. Hierbij een impressie van de bijeenkomst op 15 juni in het nieuwe normaal van de 1,5 meter afstand.