Ondersteuning coaches 

Intervisiebijeenkomsten

Eenmaal in de zes weken verwachten we, dat je als coach deelneemt aan een intervisiebijeenkomst. Voorafgaand aan deze bijeenkomst krijgt je een voortgangsformulier. Hier kun je aangeven wat je in wilt brengen en hoe het gaat in het contact met de leerling, ouders en de mentor. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we als coaches ervaringen uit. Ook nodigen we regelmatig gastsprekers uit.

 

Intervisiebijeenkomst workshop Motivatie van Simone Russchen - Uvanti 

januari 2024