Wat is de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress zorgt er al 5jaar voor dat kinderen van 3 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Onze vrijwilligers lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal. De ouders zijn er dus altijd bij. Als kinderen meer gevoel voor taal krijgen en een grotere woordenschat, dan is onze opzet geslaagd. Taal en leesplezier krijgen zo een vaste plek in het gezin.

Wat houdt het werk in?

Als voorlezer ga je 20 weken naar een gezin in de buurt. Je doet dit één keer per week op een vaste dag. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Je leest het kind/de kinderen voor, maar kijkt ook breder hoe je de taalontwikkeling van kinderen kunt stimuleren. Daarbij ben je een coach voor de ouders. Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen in dit specifieke gezin. De bedoeling is, dat de ouders zelf met hun kinderen aan de slag gaan met taal.

Training en begeleiding

Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je getraind en begeleid.

  • De 2-delige basistraining is verplicht. Daarnaast worden er regelmatig bijeenkomsten gehouden om ervaringen uit te wisselen en kennis te vergroten.
  • Naast persoonlijke begeleiding van je coördinator krijg je input via E-learning.
  • Met de Leusdense groep komen we eenmaal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Praktische zaken

  • Het kost je 50 uur, verspreid over 30 weken. Voorbereiding, contactmomenten en training zitten hier bij in.
  • Je moet wel een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Het Gilde zorgt voor de aanvraag en betaalt de kosten.

Pilot DoorleesExpress (nieuw in Leusden)

De DoorleesExpress is de 'grote broer' van de VoorleesExpress speciaal voor kinderen van 8-12 jaar die al zelf kunnen lezen, maar die baat hebben bij een steuntje in de rug. Samen met de vrijwilliger gaan zij thuis lezen, praten en taalspelletjes doen. De vrijwilliger komt 20 keer bij het kind thuis, op een vaste dag en een vaste tijd. Een bezoek aan de bibliotheek staat op het programma met een eigen gratis bibliotheekpasje voor het kind. Met de DoorleesExpress krijgt een kind (weer) meer plezier in lezen en wordt beter in taal. 

Interesse?