SeniorWeb Leusden is er op gericht om senioren te helpen om de aansluiting te vinden op de "digitale snelweg"

Het project Samenspraak, is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen


ln het project Coach4you krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.