Doelstellingen en activiteiten

Gilde Leusden heeft als doelstelling de bemiddeling tussen mensen die hun kennis, kunde en ervaring (belangeloos) willen delen met anderen.

Projecten:

Digitale vaardigheid (SeniorWeb)
De computer neemt een steeds belangrijkere plaats in in ons dagelijks leven. Voor veel ouderen echter is het vaak moeilijk om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Het project "Computervaardigheid" is er op gericht om senioren te helpen om de aansluiting te vinden op de "digitale snelweg".

Coach4you
ln dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.

Samenspraak
Dit taalvaardigheidsproject, ook wel genoemd Samenspraak, is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

VoorleesExpress
Kinderen met een taalachterstand krijgen hier extra aandacht. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.Gilde Leusden bestaat sedert 2002 en heeft begin 2012 de Leusdense vrijwilligersprijs gekregen voor haar activiteiten