Vrienden Stichting Gilde Leusden

U kunt het werk van de Stichting Gilde Leusden steunen door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer:
NL49 RABO 0335 9023 16
t.n.v. Stichting Gilde Leusden onder vermelding van Vrienden Gilde Leusden.

Hiermee stelt u ons in staat onze activiteiten te continueren en uit te breiden. Uw bijdrage is heel welkom. 

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

Giften en privacy 

  • Gilde Leusden is een ANBI-stichting. Uw giften zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ons RSIN nummer is 811846398
  • Wij bewaren gegevens over donaties 7 jaar, zoals de fiscale wetgeving bepaalt. Zie ons privacybeleid.

Publicatieportaal

  • De belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door ANBI goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor het behouden van de ANBI-beschikking/status. Het Gilde Leusden is verplicht de contactgegevens, de financiële gegevens, het beleidsplan en de activiteiten te publiceren.
  • Formulier publicatieplicht ANBI.