Computervaardigheid is opgezet om mensen te helpen met allerlei vragen op digitaal gebied


Coach4You helpt kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, succesvol door de brugklas.

 


SamenSpraak is bedoeld voor anderstaligen in de gemeente Leusden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen


De VoorleesExpress helpt kinderen met een taalachterstand. Een vrijwilliger komt thuis om voor te lezen


Actueel

  • Het lesprogramma computervaardigheid start weer in september. Kom naar de informatiebijeenkomst op 1 september in de bibliotheek. Meer..


Adres: Grienden 32, 3831 HS Leusden

Telefoon: Maandag - vrijdag van 19:00 - 20:00 uur: 06-83343073