Gilde Leusden

Computer-vaardigheid

Computervaardigheid, cursus iPad, Windows, Android  voor Leusden, Woudenberg en Amersfoort
Het project Computervaardigheid is opgezet om senioren te helpen om de aansluiting te vinden op de "digitale snelweg".

Coach4You

Coach4You
In het project Coach4You krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen

SamenSpraak

Samenspraak
Het project SamenSpraak is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.