Computervaardigheid is opgezet om mensen te helpen met allerlei vragen op digitaal gebied


Bij Coach4You worden leerlingen van groep acht van de lagere school ondersteund bij de overgang naar de middelbare school


SamenSpraak is bedoeld voor anderstaligen in de gemeente Leusden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen


De VoorleesExpress helpt kinderen met een taalachterstand. Een vrijwilliger komt thuis om voor te lezen


Actueel

In verband met de coronacrisis waren alle activiteiten van Gilde Leusden tot nader bericht gestopt. Een aantal activiteiten zijn inmiddels weer gestart. Lees meer...


Adres: Grienden 32, 3831 HS Leusden

Telefoon: Maandag - vrijdag van 19:00 - 20:00 uur: 06-83343073