Computervaardigheid is opgezet om mensen te helpen met allerlei vragen op digitaal gebied


Coach4You helpt kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, succesvol door de brugklas.


SamenSpraak is bedoeld voor anderstaligen in de gemeente Leusden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen


De VoorleesExpress helpt kinderen met een taalachterstand. Een vrijwilliger komt thuis om voor te lezen


Actueel

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op. Dit geldt ook voor de ziekenhuisopnames. De projecten leggen we niet stil zoals in het voorjaar. Wat kan en mogelijk is, doen we! We houden ons wel strikt aan de aangepaste coronamaatregelen. Lees meer...


Adres: Grienden 32, 3831 HS Leusden

Telefoon: Maandag - vrijdag van 19:00 - 20:00 uur: 06-83343073