Coach worden?

Coach4You zoekt nieuwe coaches. Iets voor jou? Lees de vacaturetekst.

Voor sommige leerlingen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs lastig. Een coach van Coach4You helpt ze daarbij en geeft een steuntje in de rug. De coach richt zich op de motivatie, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en indi- rect op de schoolprestaties van de leerling. De coach kan meekijken naar de manier van aanpak van het schoolwerk, maar de nadruk ligt op het sociaal en cultureel voorbereiden en ‘landen’ op de nieuwe school. Er is aandacht voor het sociale netwerk en eventuele problemen op school. De coach helpt de leerling zelfstandig te werken en huiswerk te plannen, biedt een luisterend oor en motiveert. Het gaat dus niet om huiswerkbegeleiding.

Vereisten: Onze coaches zijn vrijwilligers met een HBO-denkniveau en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Zij kunnen luisteren en de juiste vragen stellen. Het zijn mensen met enige levenservaring en uiteraard met affiniteit voor de doelgroep.

Tijdsinspanning: 1x per week bij de leerling thuis, gedurende een langere periode.

Ondersteuning: Coaches krijgen ondersteuning van het lokale Coach4You team. Eenmaal in de zes weken verwachten we dat de coach deelneemt aan intervisie bijeenkomsten. Voorafgaand aan deze bijeenkomst krijgt de coach een voortgangsformulier. Hier kunt u aangeven wat u in wilt brengen en hoe het gaat in het contact met de leerling, ouders en de mentor.

Contact

E-mail: info@gildeleusden.nl
Website: www.coach4you.org