Ondersteuning bij overstap naar voortgezet onderwijs

Vanuit dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om de overstap naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.
Niet voor ieder kind verloopt deze overgang gemakkelijk. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

 • Het onderwijssysteem is niet altijd bekend.
 • Er spelen andere zaken in het gezin.
 • Het kind presteert onder zijn niveau of heeft gedragsproblemen.
 • Een kind kan weinig weerbaar zijn, erg stil, bang of onzeker;  dyslectisch, hoogbegaafd, hyperactief of licht autistisch kan ook.
 • Ouders beheersen de Nederlandse taal onvoldoende.

Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig.

Het gaat om kinderen uit alle bevolkingsgroepen, op alle schoolniveaus.

Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Aanmelding

 • Als de leerkracht van groep 8 of de interne begeleider inschat dat een leerling extra steun nodig heeft, kan hij/zij -in overleg met de ouders- het kind voordragen bij dit vrijwilligersproject van Gilde Leusden.
 • De coördinator van Coach4You voert een uitgebreid intakegesprek over de situatie.
 • Eerste kennismaking met de leerling en het gezin.
 • Besluit starten coachtraject.

Doel van het traject

Doel van het traject is nadrukkelijk NIET gericht op het bijwerken van de leerling op leergebied. De coach richt zich op de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. De schoolprestaties van de leerling komen indirect aan de orde. Wij kunnen meekijken naar de manier van aanpak bij het schoolwerk, maar de nadruk ligt op het sociaal en cultureel voorbereiden en 'landen' op de nieuwe school.
We besteden ook aandacht aan het sociale netwerk en eventuele problemen op school.

Praktische informatie

 • De leerling en coach zien elkaar 1x per week, gedurende een periode van 18 maanden, bij de leerling thuis. De afspraak is dat er tijdens zo’n ontmoeting altijd een ouder in huis is. De ouder is niet bij het gesprek zelf aanwezig.
 • De gemeente Leusden ondersteunt dit project met o.a. de financiering van de training voor coaches.
  Tot nu toe is duidelijk aangetoond dat dit project in Leusden in een behoefte voorziet.
 • Landelijke website: www.coach4you.org
  Inlichtingen: info@gildeleusden.nl