Vrijwilliger Digitale Vaardigheid

Het project ‘Digitale Vaardigheid’ van Gilde Leusden bestaat uit een team van een twintigtal vrijwilligers. Deze vrijwilligers bemensen wekelijks het Digitaal Hulpplein in de bibliotheek en verzorgen in samenwerking met SeniorWeb en Bibliotheek Eemland diverse cursussen en workshops op het gebied van digitale vaardigheden. Lees verder >


Coach voor Coach4You

Voor sommige leerlingen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs lastig. Een coach van Coach4You helpt ze daarbij en geeft een steuntje in de rug. De coach richt zich op de motivatie, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en indirect op de schoolprestaties van de leerling. De coach kan meekijken naar de manier van aanpak van het schoolwerk, maar de nadruk ligt op het sociaal en cultureel voorbereiden en ‘landen’ op de nieuwe school. Er is aandacht voor het sociale netwerk en eventuele problemen op school. De coach helpt de leerling zelfstandig te werken en huiswerk te plannen, biedt een luisterend oor en motiveert. Het gaat dus niet om huis- werkbegeleiding. Lees verder >


Taalcoach voor SamenSpraak

Veel anderstaligen/migranten in Leusden willen graag beter Nederlands leren spreken en verstaan. Dit is nog altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn taalcursussen, maar het ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders. SamenSpraak Gilde Leusden brengt anderstaligen en Leusdense vrijwilligers bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen. Lees verder >


Vrijwilliger VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen (van 3 tot 8 jaar) met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Onze vrijwilligers lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal. De ouders zijn er dus altijd bij. Als kinderen meer gevoel voor taal krijgen en een grotere woordenschat, dan is onze opzet geslaagd. Taal en leesplezier krijgen zo een vaste plek in het gezin. Lees verder >