Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een grote stap. De een is zelfredzaam genoeg, de ander heeft moeite deze stap zelfstandig te maken. Wanneer ouders zich zorgen maken én deze zorgen worden gedeeld door de leerkracht in groep 8 van de basisschool, kan bij Gilde Leusden een beroep worden gedaan op Coach4you. De vrijwilligers van Coach4you zijn gemotiveerd en getraind en ondersteunen leerlingen van scholen in Leusden en omgeving die dat nodig hebben. De ondersteuning is erop gericht dat de leerlingen de brugklas met succes kunnen afronden en vroegtijdige uitval wordt voorkomen.

Leerkrachten van groep 8 van de basisschool kunnen leerlingen aanmelden die in aanmerking komen voor Coach4you. Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Extra aandacht middels een coach

Als uw kind naar de brugklas gaat, verandert er dus veel. Dat geldt voor u, maar meer nog voor uw kind. Misschien:

 • vreest u op de nieuwe school de greep op uw kind te verliezen;
 • kunt u uw kind niet helpen met de nieuwe schoolvakken
 • heeft u geen ervaring met het Nederlandse onderwijs;
 • is uw kind te veel op straat en kunt u daar weinig aan doen;
 • voedt u uw kind alleen op;
 • is uw kind bovenmatig onzeker (dit zijn maar een paar voorbeelden)

Kortom, u bent wel eens bezorgd over uw kind. Wij raden u aan dit te bespreken met de leerkracht van groep 8. De leerkracht kan kinderen bij Coach4you aanmelden voor coaching. Wij zoeken dan een geschikte coach, die uw kind gedurende anderhalf jaar wekelijks thuis komt steunen bij zijn/haar schoolwerk.

Selectie en koppeling

Op basis van een profielschets van de leerling wordt de beste ‘match’ met een van de coaches gezocht. De koppeling tussen leerling en coach vindt plaats in de tweede helft van het laatste jaar op de basisschool.

De coach bezoekt de leerling elke week een uur thuis en tijdens dit bezoek dient één van de ouders/verzorgers thuis te zijn. Het coachingstraject duurt maximaal 18 maanden, tot en met de eerste maanden van de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Soms duurt het coachingstraject wat korter (minimaal een jaar).

Praktische informatie

 • De leerling en coach zien elkaar 1x per week, gedurende een periode van 18 maanden, bij de leerling thuis. De afspraak is dat er tijdens zo’n ontmoeting altijd een ouder in huis is. De ouder is niet bij het gesprek zelf aanwezig.
 • De gemeente Leusden ondersteunt dit project met o.a. de financiering van de training voor coaches.
  Tot nu toe is duidelijk aangetoond dat dit project in Leusden in een behoefte voorziet.
 • Landelijke website: www.coach4you.org
  Inlichtingen: info@gildeleusden.nl