Functieomschrijving taalcoach

Organisatie

Samenspraak Gilde Leusden is een project van Stichting Gilde Leusden.  De taalcoach valt onder de verantwoordelijkheid en leiding van de coördinatoren Samenspraak Gilde Leusden.   

Doel

Ondersteuning bieden bij het leren van de Nederlandse taal, m.n. spreekvaardigheid en het bevorderen van de integratie in de Nederlandse / Leusdense samenleving. Dit gebeurt in een wekelijks  één op één contact, bij de anderstalige thuis of ook wel bij de taalcoach of op een locatie naar keuze, b.v. in de bibliotheek.

Taken taalcoach

 • Legt contact met de anderstalige en begeleidt de anderstalige bij het leren van de            Nederlandse taal, m.n. de spreekvaardigheid.
 • Gaat uit van de leervraag van de anderstalige en levert op individuele basis maatwerk m.b.t. de ondersteuning van taalverwerving.
 • Geeft zo nodig of wenselijk de taalcoaching online via WhatsApp tekst, spraak of video, e-mail of telefoon, skype of anderszins.
 • Laat de anderstalige kennismaken met activiteiten buitenshuis, waarbij de anderstalige in aanraking komt met zijn / haar directe omgeving.
 • Stimuleert de anderstalige de Nederlandse taal te gebruiken in contact met andere Nederlands sprekenden.
 • Stelt zich open op voor het uitwisselen van culturele overeenkomsten en verschillen.
 • Signaleert knelpunten.
 • Rapporteert af en toe aan de coördinator over de voortgang.
 • Volgt de cursus Basisvaardigheden Taalvrijwilligers van vier dagdelen van Bibliotheek Eemland.
 • Neemt deel aan de bijeenkomsten taalcoaches van Samenspraak, twee keer per jaar.

Profiel

 • Heeft een open houding ten opzichte van integratie.
 • Toont begrip voor de omstandigheden van de anderstalige.
 • Houdt rekening met de beperkte kennis van de Nederlandse taal en cultuur van de anderstalige.
 • Kan goed luisteren en goed uitleggen.
 • Kan goed grenzen stellen.
 • Kan op actieve wijze belemmeringen wegnemen en als vraagbaak fungeren.