Intervisie bijeenkomst Coach4You 

Coaches krijgen ondersteuning van het lokale Coach4You team.

Eenmaal in de zes weken verwachten we, dat de coach deelneemt aan intervisiebijeenkomsten. Voorafgaand aan deze bijeenkomst krijgt de coach een voortgangsformulier. Hier kun je aangeven wat je in wilt brengen en hoe het gaat in het contact met de leerling, ouders en de mentor.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten maken we gebruik van de ervaringen van de collega-coaches. Hierbij een impressie van een vorige bijeenkomst toe we nog 1,5 meter afstand moesten houden.