eHealth

9 februari 2022, 14 - 16 uur

eHealth is het gebruik van internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. eHealth toepassingen helpen patiënten en artsen om elektronisch met elkaar te communiceren. Denk hierbij aan diagnoses stellen, uitslagen overleggen en informatie uitwisselen. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn; het online doorgeven van waarden en testresultaten door patiënten, videoconsults met uw huisarts bij chronische klachten, een zorgrobot of een app die uw beweging bijhoudt. eHealth draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer zelf-regie voor patiënten.