Coach4You

ln dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Want niet voor ieder kind verloopt deze overgang altijd gemakkelijk. Dit kan verschillende achtergronden hebben, alle met een zeer specifiek karakter.

Zodra een leerkracht van groep 8 het noodzakelijk vindt dat de leerling speciale aandacht nodig heeft, kan hij een beroep doen op dit vrijwilligersproject van Gilde Leusden. Het is de leerkracht die de signalering doet. Maar ook de leerplichtambtenaar kan een rol spelen, deze informeert de scholen ook over het project Coach4You. Het gaat hier niet om het bijwerken van de leerling op leergebied, de nadruk ligt op het sociaal en cultureel voorbereiden op de nieuwe school.
Voordat een leerling daarvoor in aanmerking komt, is er uitgebreid overleg tussen ouders/ verzorgers, de scholen  en de coördinator namens Gilde Leusden. In dit overleg wordt bepaald of de pupil een coach toegewezen krijgt.
De leerling en coach ontmoeten elkaar 1x per week, gedurende een periode van 18 maanden, bij de leerling thuis. Er dient een ouder tijdens zo’n ontmoeting in huis te zijn, deze is echter niet bij het gesprek aanwezig.
Het Oranje fonds ondersteunt dit project met de financiering van de training voor coaches en gilden die nieuw starten met Coach4you.
Tot nu toe is duidelijk aangetoond dat dit project in Leusden in een behoefte voorziet.

Zie ook de landelijke website van coach4you: www.coach4you.org
Inlichtingen: info@gildeleusden.nl