Computervaardigheid is opgezet om mensen te helpen met allerlei vragen op digitaal gebiedCoach4You helpt kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, succesvol door de brugklas.

 


SamenSpraak is bedoeld voor anderstaligen in de gemeente Leusden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen


De VoorleesExpress helpt kinderen met een taalachterstand. Een vrijwilliger komt thuis om voor te lezen


Postadres: Grienden 32, 3831 HS Leusden

Telefoon: Maandag - vrijdag van 19:00 - 20:00 uur: 06-83343073