16 februari 14 - 16 uur

De cloud... Wat is het en hoe werkt u ermee? Is het veilig en welke diensten kunt u gebruiken? De cloud is eigenlijk iets ongrijpbaars, maar iedereen praat erover en werkt ermee. De letterlijke betekenis van het Engelse woord cloud is 'wolk' en geeft aan dat er via internet wordt gewerkt. In deze les leggen wet stap voor stap uit wat u nodig hebt om aan de slag te gaan met de cloud en wat de vier grootste clouddiensten zijn.

9 februari 2022, 14 - 16 uur

eHealth is het gebruik van internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. eHealth toepassingen helpen patiënten en artsen om elektronisch met elkaar te communiceren. Denk hierbij aan diagnoses stellen, uitslagen overleggen en informatie uitwisselen. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn; het online doorgeven van waarden en testresultaten door patiënten, videoconsults met uw huisarts bij chronische klachten, een zorgrobot of een app die uw beweging bijhoudt. eHealth draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer zelf-regie voor patiënten.

16 februari 2022, 10 - 12 uur

Is uw computer toe aan een opschoonbeurt of is deze erg langzaam? Dan is uw PC aan een APK toe. Tijdens deze les lopen we de volgende punten langs

  • Zijn alle updates geïnstalleerd
  • Wat kan er opgeschoond worden
  • We doen een veiligheidscheck

9 februari 2022, 10 - 12 uur

Uw veiligheid op internet is niet gegarandeerd. Wat weet u van veilig internetten? En hoe kunt u zorgen dat u geen slachtoffer wordt van criminelen?  We gaan onder andere in op het gebruik van wachtwoorden, cookies, het veilig handelen op internet, herkennen van valse e-mails en de risico's bij het downloaden van programma's van internet