In verband met de coronacrisis is er geen computerles thuis beschikbaar

We zijn op dit moment wel druk bezig met voorbereidingen om diverse activiteiten weer op te starten.

Zodra er nieuws is, leest u dat op deze website of in onze nieuwsbrief

Computerles thuis

Naast de cursussen in het Leercentrum bestaat ook in beperkte mate de mogelijkheid voor computerles thuis. Met name voor mensen met een beperking, die daardoor niet in staat zijn om naar de cursussen in het Leercentrum te komen of het Digitaal Hulpplein te bezoeken, kan dit een uitkomst zijn.

Het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is om computerles thuis te geven is vrij klein en deze dienstverlening beperkt zich mede daarom tot inwoners van de gemeente Leusden.
Voor de hulp door de Gilde medewerkers hoeft niet betaald te worden. Wel kan in voorkomende gevallen een vergoeding gevraagd worden voor gemaakte kosten. Een eventuele vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld, zie Vrienden Stichting Gilde Leusden.

Het aanvragen van Computerles Thuis kan via het aanvraagformulier hiernaast of telefonisch op nummer 06-83343073 (uitsluitend op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur).
Voor inlichtingen en aanvragen kunt u ook langskomen op ons Digitaal Hulpplein, elke maandagmorgen tussen 10 en 12 uur in de Bibliotheek, Hamersveldseweg 77, Leusden.

Let op: Het project is gericht op het overdragen van kennis. Computerreparaties, het verwijderen van virussen en zaken als b.v. het aanleggen van een netwerk of het (her)installeren van een computer worden door de Gilde vrijwilligers niet uitgevoerd, hiervoor verwijzen we u naar de Wensboom of naar commerciële partijen.