Intervisie bijeenkomst Coach4You 15 juni

Coaches krijgen ondersteuning van het lokale Coach4you team.

Eenmaal in de zes weken wordt er van de coach verwacht deel te nemen aan intervisie bijeenkomsten. Voorafgaand aan deze bijeenkomst krijgt de coach een voortgangsformulier waar de coach op aan kan geven wat hij/zij in wil brengen en hoe het gaat in het contact met de leerling, ouders en de mentor.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen van de collega coaches. Hierbij een impressie van de bijeenkomst op 15 juni in het nieuwe normaal van de 1,5 meter afstand.