Gezocht: Coördinator voor Coach4You

Coach4You in Leusden

Coach4You is een landelijke vrijwilligersorganisatie die per jaar gemiddeld 250 basisschoolkinderen uit groep 8 begeleidt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs met de inzet van vrijwilligers.

Ook in Leusden werkt Coach4You (onder de paraplu van Gilde Leusden) al enkele jaren nauw samen met de meeste basisscholen in onze gemeente. Dit preventieve project tegen schooluitval wordt gezien als één van de steunpilaren van de Gilde organisatie. Elk jaar worden ca. 10 kwetsbare kinderen bij Coach4You aangemeld. Zij worden gedurende ca. anderhalf jaar door een vrijwillige coach ondersteund op die dingen die het kind belangrijk vindt. Het accent ligt vaak op het sociaal-emotionele vlak maar ook praktische studiebegeleiding kan er deel van uitmaken. We zijn op zoek naar een Coördinator Coach4you die ‘de motor’ mede draaiend houdt. Coach4You wordt momenteel gerund door een duo van twee coördinatoren.

Taken coördinator

 • het onderhouden van de contacten met de basisscholen (groep 8 leerkrachten, IB-ers)
 • het voeren van intakegesprekken op de scholen en bij gezinnen thuis 
 • het zoeken naar en aannemen van nieuwe vrijwilligers/coaches met de juiste kwaliteiten
 • het begeleiden van de coachingstrajecten ( ‘coach the coach’) waar nodig
 • het organiseren van intervisie-avonden en deze begeleiden, voorzitten, groepsproces sturen, interessante thema’s uitdiepen (evt. middels een gastspreker)
 • het onderhouden van contacten met derden op de sociale kaart van Leusden (jongerenwerker; Lariks; wijkteams; leerplichtambtenaar; zorgcoördinatoren, etc.)
 • opstellen van een jaarverslag en jaarplan/-begroting
 • verzorgen van PR en informatievoorziening 
 • deelnemen aan coördinatoren-overleg binnen het Gilde (2-3x p.j.) en binnen Coach4You Nederland (1x p.j.)

Wat heb je nodig?

 • aantoonbaar minimaal HBO werk- en denkniveau
 • bij voorkeur ervaring in het onderwijs of het begeleiden/coachen van kinderen 
 • bij voorkeur leidinggevende en organisatorische ervaring 
 • affiniteit met de doelgroep (kinderen van 11-14 jaar; brugklassers)
 • communicatieve vaardigheden; doorvragen, reflecteren, etc.
 • kwaliteiten om te kunnen beoordelen of een coachingstraject goed verloopt en waar nodig het gesprek durven en kunnen aangaan met betrokkenen
 • administratief onderlegd, over computervaardigheden beschikken (Word, Excel, mail etc.) 
 • mensenkennis om de goede match te kunnen maken tussen leerling en coach
 • cijfermatig inzicht (een basis financiële administratie kunnen bijhouden)
 • gemiddelde tijdsbesteding 4 uur per week, met piekperiodes (m.n. in het voorjaar) 
 • beschikbaar voor een langere periode

Denk je dat je dit in huis hebt en lijkt dit je dit leuk vrijwilligerswerk om te doen? Dan maken we graag kennis met je.

Contact

Bel of stuur ons een e-mail als je als je eerst meer informatie wilt:

 • Conny van der Bijl, tel. 06 21 26 15 66
 • Jacqueline Riphagen, tel. 06 51 04 36 67
 • Coach4you.gildeleusden@gmail.com

We horen graag van je!